Így használjuk a MedDRA adatbázist gyógyszerészi szakfordításhoz

A MedDRA adatbázis egy igen hasznos eszköz lehet a gyógyszerészi szakfordítás során, ha tudjuk, hogyan kell használni. Ezt az adatbázist a ’90-es évek végén fejlesztette ki a Nemzetközi Harmonizációs Tanács (ICH) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel kapcsolatos információk cseréjének elősegítésére.

A gyógyszerészi szakfordításban ennek az eszköznek abban a tekintetben van jelentősége, hogy az egyes mellékhatásokat az alkalmazási előírás 4.8 pontjában, a magyarul „Nemkívánatos hatások, mellékhatások” című fejezetben a MedDRA szervrendszeri kategorizálás használatával, a MedDRA terminológiát alkalmazva kell feltüntetni. Legalábbis elméletileg…

Ugyanis több körülmény is felmerül, amelyek megnehezítik a munkát. Az egyik, hogy a MedDRA adatbázisban szereplő fordítások egy-két esetben kimondottan nehézkesek. Például ha a forrásszövegben szereplő „gastrointestinal sounds abnormal” kifejezést szigorúan a MedDRA használatával szeretnénk lefordítani, akkor azt kellene beillesztenünk a magyar szövegbe, hogy:

gastrointestinalis hangok kórosak.

Ez egy táblázatban még csak-csak elmegy, de folyó szöveget gyakorlatilag olvashatatlanná tenne, ha ragaszkodnánk ehhez a magyar terminushoz.

A jó hír, és egyben a második körülmény az, hogy

a magyar gyógyszerhatóság kísérőirat-értékelő osztálya nem kéri a MedDRA szolgai követését

(2023. nyarán tett személyes közlés alapján). Ez megadja a teret annak a kreativitásnak, fordítói szabadságnak, amellyel a MedDRA találatokat kezelni érdemes, és a fenti helyett például „kóros gastrointestinalis hangok” vagy hasonló megfogalmazást követni.

Ezekkel együtt a MedDRA adatbázis kiválóan segít, ha a fordító bizonytalan egy-egy terminust illetően, hiszen egy gyors kereséssel hivatalos magyar fordításhoz juthatunk.